BDDK’dan Vergi Barışı duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vergi Barışı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

BDDK’nın duyurusunda “Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 31 Aralık 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. ” denildi.

Duyuruda şu bilgiler verildi:

“11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Bu Tebliğde

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,

hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 29/6/2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla mezkur maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle (31/12/2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 31 Aralık 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için 189, yurt dışı aramalar için ise 0090– 312-189-1122 numaralı telefon hattından, ulaşabilirsiniz. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir